Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

0685709923

Privatësia juaj

1. Informacion i përgjithshëm

Luleshtrydhja Shop dyqan onlinë në bashkëpunim me Aladini është kontrolluesi i të dhënave, domethënë subjekti që vendos se si dhe pse të përpunohen të dhënat tuaja personale.

2. Kategoritë e të dhënave personale që Luleshtrydhja Shop mbledh dhe përpunon kur shfletoni ose blini në dyqanin tonë:

-ne mbledhim të dhënat personale të nevojshme për të përfunduar dhe ekzekutuar blerjen tuaj në Luleshtrydhja Shop si emri dhe mbiemri, adresa e postës elektronike, adresa e transportit, adresa e faturimit, telefoni dhe detajet e pagesës;

-ne mbledhim adresën tuaj të e-mail kur regjistroheni për shërbimin tonë të reklamave elektronike;

-ne i përpunojmë të dhënat personale që na jepni kur kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit për të ofruar ndihmën e kërkuar;

-me pëlqimin tuaj, ne mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu;

-ne mbledhim informacione rreth shfletimit tuaj në luleshtrydhjashop.com si p.sh. faqet që vizitoni dhe si ndërveproni me faqen e vetme

-në rast se ju i jepni Luleshtrydhja Shop të dhëna personale të palëve të treta, për shembull në rastet kur vendosni të blini një produkt për t'ia dorëzuar një miku, Luleshtrydhja Shop do të organizojë që pala e tretë të dorëzojë Njoftimin e Privatësisë në kohën e parë të komunikimit. Ju kujtojmë se përdorimi i të dhënave personale të palëve të treta i nënshtrohet disiplinës në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Ju informojmë se Luleshtrydhja Shop nuk përpunon të dhëna personale në lidhje me të miturit. Nëse hyni në Luleshtrydhja Shop dhe përdorni shërbimet e ofruara nga Luleshtrydhja Shop, ju deklaroni se jeni në moshë madhore.

3. Luleshtrydhja Shop mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

-për të lidhur dhe ekzekutuar marrëveshjen e blerjes për produktet e ofruara në Luleshtrydhja Shop

-regjistrimi në faqe dhe përdorimi i shërbimeve të ofruara për përdoruesit e regjistruar.

-ofrimi i shërbimeve të ofruara në Luleshtrydhja Shop

-menaxhimin e kërkesave për Shërbimin tonë të Klientit, i cili përdor të dhënat personale që ju jepni për të përmbushur kërkesat tuaja për informacion dhe kërkesat për ndihmë.

-analiza statistikore dhe anketa. Ne përdorim disa informacione në lidhje me përdorimin tuaj të faqes për të kryer analiza statistikore dhe anketa në mënyrë që të përmirësojmë ofertën dhe shërbimet tona;

-dërgimi i komunikimeve komerciale dhe promovuese pas blerjes së një prej produkteve tona --Në varësi të pëlqimit tuaj të shprehur, ne mund të përdorim të dhënat e kontaktit që keni dhënë për komunikimet tregtare në produktet dhe shërbimet tona, në mënyrë që t'ju përditësojmë mbi lajmet, ardhjet e reja, produktet ekskluzive, ofertat dhe promovimet tona. ----vetëm me pëlqimin tuaj, Luleshtrydhja Shop do të jetë në gjendje të personalizojë përvojën tuaj si përdorues i regjistruar në Luleshtrydhja Shop, duke propozuar pamje paraprake dhe oferta në përputhje me shijet tuaja dhe duke ju dërguar komunikime komerciale të përshtatura për interesat tuaja.

6. Kush do t'i përpunojë të dhënat tuaja?

Të dhënat tuaja personale do t'u transmetohen gjithashtu palëve të treta që ne përdorim për të ofruar shërbimet tona.

Palët e treta në fjalë i përkasin kategorive të mëposhtme:

-Kompanitë Partnere të dërgesave: për të dorëzuar produktet që keni porositur nga ne.

-Hulumtimi i tregut: herë pas here ne mund t'u kërkojmë partnerëve tanë të kërkimit të tregut të kontaktojnë klientët tanë për të na ndihmuar të zbulojmë se si të përmirësojmë produktet dhe shërbimet tona.

-Qeveria ose rregullatorët: ku na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj ose të ndihmojmë me hetimet e tyre.

-Policia dhe zbatimi i ligjit: për të ndihmuar në hetimin dhe parandalimin e krimit.

8. Sa kohë i ruajmë të dhënat?

-Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për një periudhë të kufizuar kohore në varësi të qëllimit për të cilin janë mbledhur, në fund të së cilës të dhënat tuaja personale do të fshihen ose përndryshe do të bëhen anonime në mënyrë të pakthyeshme.Periudha e ruajtjes është e ndryshme në varësi të qëllimit të përpunimit

-Përdorues i regjistruar: Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa ju keni një llogari me ne. Pasi të mbyllni llogarinë tuaj me ne, ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për një periudhë të arsyeshme për të ruajtur të dhënat tona dhe detyrimet ligjore ndaj jush.

-Të dhënat e faturimit do të ruhen për dhjetë vjet nga data e faturimit

-Të dhëna të tjera të përdorura për personalizimin e faqes: për sa kohë që përdoruesi nuk kërkon ndërprerjen e aktivitetit

9. Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me informacionin tuaj personal:

-të drejtën për t'u informuar për mënyrën se si përdoren të dhënat tuaja personale;

-e drejta për të hequr dorë nga marrja e mesazheve të marketingut të drejtpërdrejtë;

-të drejtën për të kërkuar korrigjimin e informacionit të pasaktë personal që mbajmë për ju;

-të drejtën për të kërkuar bllokimin ose fshirjen e informacionit tuaj personal kur përpunimi nuk është në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

-Për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e mësipërme, ose nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të drejtat tuaja, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e përcaktuara në seksionin e tënave të biznesit.

Informacion ligjor i kompanisë:

Emri i dyqanit: Luleshtrydhja Shop

Numri i regjistrimit: Partnership

Adresa e zyrës administrative: Online Shop

ID e TVSH-së: Partnership

Numri telefonit: 0685709923

Email: [email protected]

Copyright © 2021 - Built with Luleshtrydhja Digital . All rights reserved.